Birimin Görevleri:

  • Birim faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  • Performans Programını hazırlamak,
  • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplama, tasnif etme ve analiz etme çalışmalarına destek vermek,
  • Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek.