Birimin Görevleri:

  • Analitik bütçe sistemine göre bütçe teklifini ve tasarısını hazırlamak
  • Yatırım Programı teklifini hazırlamak
  • Yatırım harcamalarını takip ederek, 3'er aylık dönemlerde Kamu Yatırımları Proje Bilgi ve İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine veri girişi yapıp, değerlendirme raporlarının koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Aylık Nakit Talep Formu girişini yapmak
  • Ayrıntılı finansman programlarını hazırlamak üst yöneticiye onaylatmak ve 3'er aylık dönemlerde e-bütçe sistemi üzerinden ödenek gönderme belgesi ile serbest bırakmak
  • Kısmi zamanlı öğrenci ödemelerini birim bazında tutmak
  • Her dönem başında; İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ek ders ödeme katsayıları ve fazla mesai ödemeleri ile program bazında elde edilen gelirlerinin kontrolünü yapmak, Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak, Personel Daire Başkanlığına ödeme emri belgelerini düzenleyebilmeleri için veri aktarımında bulunmak, gelir ve harcamalarının bütçeye uygunluğunu denetlemek
  • Öz gelir karşılığı yapılan harcamaların kontrolünü yapmak (SKSDB, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, İkinci Öğretim, Kiralar, BAP Payı, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programları ve Yaz Okulu) Harcama belgelerinin ödenek durumu ile bütçe kodu açısından gerekli kontrollerini yapmak
  • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanmak

Program Bütçe Rehberi

ODTÜ Program Bütçe Kılavuzu