Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı temel değerlerinden ödün vermeden;

  • Uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemi oluşturarak ve uygulayarak kendisini sürekli ölçer, analiz eder ve geliştirir.
  • Eğitim programları ile çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirir, takım anlayışını her alanda yaşatır.
  • İç kontrol standartlarında hazırlanan eylem planında öngörülen faaliyetlerin yerine getirilmiş olmasını sağlar.

kalite_belgesi_2023.jpg