Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir.

Üniversitemizin temel değerlerine bağlılık, katılımcılık, işbirliğine açıklık, dürüstlük, güvenilirlik ve sorumluluk bilinci yüksek hizmet anlayışı Başkanlığımızın temel değerleridir. Çalışanlarımız bu temel değerler çerçevesinde; mevzuata uygun, etkili, verimli, hızlı ve çözüm odaklı görev bilinciyle hizmet üretmek için azami çaba göstermektedir.