ODTÜ'ye e-fatura düzenleyecek olan firmalar, kullandıkları e-fatura programında gerekli güncellemeleri aşağıdaki teknik klavuzda gösterildiği şekilde "özel entegratör"lerine yaptırmaları gerekmektedir. Üniversitemize düzenlenen e-faturaların senaryosu "KAMU" olarak seçilecektir. Diğer senaryoların seçildiği e-faturalar, özel entegratörümüz Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmektedir.

Fatura düzenleme aşamasında, birinci VKN alanına ODTÜ'nün mükellefiyete tabi olduğu VKN'si (6320050974); Ödemeyi Yapacak VKN alanına ise satın almayı yapan/hizmetten faydalanan ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek olan harcama biriminin vergi kimlik numarası yazılacaktır. Harcama birimlerimizin vergi kimlik numaraları için lütfen tıklayınız.

Bazı firmaların her iki VKN alanına (Ödemeyi Yapcak VKN alanına da) 6320050974 vergi kimlik numarasını girdikleri görülmektedir. Lütfen Ödemeyi Yapacak VKN alanına (ikinci VKN alanına) 6320050974 vergi kimlik numarası yerine ilgili ilgili harcama biriminin vergi kimlik numarasını giriniz.

Örneğin, ODTÜ Mühendislik Fakültesinin X şirketinden hizmet satın aldığını varsayarsak; faturanın birinci VKN alanına Strateji Geliştirme Başkanlığı VKN'si (6320050974), Ödemeyi Yapacak VKN alanına ise ODTÜ Mühendislik Fakültesi VKN'si yazılacaktır.

***Kullandıkları e-fatura programı arayüzünde Ödemeyi Yapacak VKN alanını göremeyen firmaların, aşağıdaki GİB duyurusuna ve Teknik Klavuza uygun olarak muhasebe programlarını güncellemeleri gerekmektedir.


Dokümanlar:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyurusu

Kamu E-Fatura Teknik Klavuz

E-Fatura Uygulamasına Geçilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yazısı

E-Fatura İtiraz Klavuzu

Harcama Birimleri Vergi Kimlik Numaraları


MYS'ye Düşmeyen e-Faturalar:

Süresi içerisinde MYS'ye düşmeyen e-faturalar için https://kbs.gov.tr/cagri/login.xhtml adresindeki "KBS Destek Uygulamaları" kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı açılabilir. (Çağrı açma yetkisi olmayanlar, Muhasebe Birimimizden KBS Çağrı Merkezi Uygulaması için yetki talebinde bulunabilir.)

Çağrı açarken e-faturanın "Zarf ETTN Numarası" firmadan edinilmeli ve çağrıya yazılmalıdır. (Fatura üzerindeki ETTN numarası değil). İhtiyaç halinde uygulamanın eklentiler bölümünden faturanın bir nüshası da çağrıya eklenebilir.


Son Güncelleme:
09/01/2023 - 11:14