STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

HAKEDİŞ  RAPORLARININ  DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU VE ÖRNEKLER

1 Mart 2019 Tarihinden itibaren  Kamuda E-Fatura Uygulamaları  hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/kamuda-e-fatura-donemi-basliyor/191733

https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/e-fatura-uygulamasina-kayitli-kullanicilarin-kamu-harcama-birimlerine-duzenleyecekleri-faturalarin-e-fatura-olarak-duzenlenebilmesi-hakkinda-duyuru/191716

1 Mart 2019 tarihinden itibaren firmaların Üniversitemiz adına düzenlenmiş olduğu  faturalarda, her harcama biriminin kendi Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve Harcama birimlerinin kendi isimleri  kullanılmış olmalıdır. Kendi harcama birimi dışında farklı harcama birimlerinin VKN’sine düzenlenen faturalar, MYS üzerinde görülmeyeceği için ödeme emrine bağlanamayacaktır. ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı vergi kimlik numarasının (6320050974)  artık kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Tüm vergi kimlik numaraları Doğanbey Vergi Dairesi'nde kayıtlıdır. Harcama Birimlerine ait vergi kimlik numarası listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Proje alımlarına ilişkin faturalarda, projenin yürütüldüğü Harcama Birimlerinin Vergi Kimlik Numarası kullanılmalıdır.

Örneğin:

ODTÜ Bap Projeleri için: 6340617444 ODTÜ Rektörlük

ODTÜ Mühendislik Fakültesinde Yürütülen XXXXXXXX Nolu Tübitak projesi için: 6340442815 ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

ODTÜ Eğitim Fakültesinde Yürütülen YYYYYYY nolu AB Projesi için: 6470365397 ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Harcama Birilerimizin Dikkatine: E-fatura uygulamaları hakkında MYS duyurularını takip ediniz. E-fatura Uygulama Kılavuzları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

e-Fatura Kullanıcı Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.

Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-Fatura Kullanımı Kılavuzu için tıklayınız.


AB Projeleriyle İlgili Genel Bilgiler

Avans Talep Formu

Döviz Talep Formu

Döviz Transfer Talep Formu

Yurtiçi Gündeliklerine Dair Uygulama

Hizmet Alımı Muayene Kabul Komisyon Tutanağı

Kanun İngilizce

KDV Muafiyeti Bilgi Formu

Mal ve Hizmet Alımları için İhale Onay Belgesi

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Sözleşmeli ve Kurum Çalışanları için Ödeme Çizelgesi

Taşınır İşlem Fişi

Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi

Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

 

Taşınır İşlem Dokümanları

Değer Tespit Tutanağı Örneği

Taşınır İstek Belgesi (Tüketim)

Kurumlararası Bedelsiz Devir Protokolü

Kuruş Farkları Cetveli

Sarf İade Belgesi

Taşınır İşlem Mevzuatı

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği Eki Belge Cetvel ve Tablolar

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ (Her yıl Ocak ayı içinde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanır.)

İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülü