STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Misyon Vizyon Değerler

Misyonumuz

Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine;

·         Malî karar ve işlemler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için kontrol edilmesini,

·         Hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını,

·         Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanmasını

                                                                                                            sağlamak için varız.

Vizyonumuz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tüm iş ve işlemlerimizi Bilgi Yönetim Sistemimizi etkin kullanarak, elektronik ortamda, ölçülebilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamış alanında marka/lider bir başkanlık olacaktır.


Değerlerimiz
Biz; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, katılımcı, işbirliğine açık, dürüst, güvenilir ve sorumluluk bilinci yüksek bir aileyiz.