Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur.

Üniversitemizin temel değerlerine bağlılık, katılımcılık, işbirliğine açıklık, dürüstlük, güvenilirlik ve sorumluluk bilinci yüksek hizmet anlayışı Başkanlığımızın temel değerleridir. Çalışanlarımız bu temel değerler çerçevesinde; mevzuata uygun, etkili, verimli, hızlı ve çözüm odaklı görev bilinciyle hizmet üretmek için azami çaba göstermektedir.