STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığımız, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 1.1.2006 tarihinde kurulmuştur.

Duyurular

  • Harcama Birimlerinin Dikkatine

    1 Mart 2019 tarihinden itibaren E-Fatura Uygulamaları başlıyor. Detaylar için tıklayınız.

  • Üniversitemiz 2019 Yılı Performans Programı

    Üniversitemiz 2019 Yılı Performans Programına ulaşmak  için tıklayınız.

  • Üniversitemiz 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

    Üniversitemiz 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu tıklayınız