STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığımız, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 1.1.2006 tarihinde kurulmuştur.

Duyurular

 • Üniversitemiz 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

  Üniversitemiz 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programı

  Üniversitemiz 2017 Yılı Performans Programına ulaşmak için tıklayınız.

 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (KİKSUEP) Revizyonu ve Gerçekleşme Raporu

  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (KİKSUEP) Revizyonu için tıklayınız.

  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (KİKSUEP) Gerçekleşme Raporu için tıklayınız.