Harcama Birimi Kimlik Yöneticileri Dikkatine,

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın MYSV2 (Harcama Yönetim Sistemi Versiyon 2) ödeme süreçlerini 28 Şubat 2022 tarihinde uygulamaya başladığı bilgisi ekteki duyuruda yer almaktadır.

Harcama süreçlerinde rolü olan kullanıcılara MYSV2 sisteminde rol verilmesi işlem adımlarını açıklayan ODTÜ Harcama Birimi Kimlik Yöneticilerimize yönelik rol ekleme kılavuzu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Harcama süreçlerinin başlayabilmesi için Kimlik Yöneticileri (sizler) tarafından kullanıcılara rol ekleme işlemlerinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.

Kullanıcılara yönelik gerekli rol ekleme işlemleri yapıldıktan sonra, personel maaş ödemeleri, bursiyer ödemeleri, mal ve hizmet alımları, proje giderleri gibi kalemlere yönelik harcamalar için ödeme süreçleri başlayacaktır.

Not: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kimlik Yönetim Sisteminde, "Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi" rolünüz olduğu için bu e-posta sizlere gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

HMB MYSV2 Geçiş Duyurusu

Harcama Birimi Kimlik Yöneticilerimize Özel Kılavuz


Son Güncelleme:
22/03/2022 - 10:49