MYSV2'ye geçiş sonrasında, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimince ödeme emri belgesi ve eklerinde tespit edilen hata ve noksanlar ödeme emrinin "hata açıklama" kısmına yazılmaktaydı. Ancak yazılan "ödeme emri belgesi hata mesajı" MYS'de ilgili birimlerimiz tarafından görüntülenemiyordu.

MYS'de yapılan bir güncellemeyle Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimimiz ödeme emri belgesini iade ettiğinde, iade gerekçesini belirten "ödeme emri belgesi hata mesajı" artık MYS'de görüntülenebiliyor.

İade edilen ödeme emri belgesinin neden iade edildiğine ilişkin "ödeme emri belgesi hata mesajı"na nasıl erişilebileceğini gösteren klavuz için tıklayınız.

Not: Bir ödeme emri belgesinin, ilgili birim tarafından geri çekilmesi ya da Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi tarafından iade edilmesi durumlarının her ikisinde de ödeme emri belgesi numarası sistemde değişmektedir.


Son Güncelleme:
17/02/2023 - 11:47