STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığımız, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 1.1.2006 tarihinde kurulmuştur.

Duyurular

 • Birim Faaliyet Raporlarının Sunulması

  22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile “Birim Faaliyet Raporları”nın Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulması gerekmektedir.

  Harcama birim yöneticilerinin bilgilerine sunulur.

 • Üniversitemiz 2018 Yılı Performans Programı

  Üniversitemiz 2018 Yılı Performans Programına ulaşmak  için tıklayınız.

 • Üniversitemiz 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu

  Üniversitemiz 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.