STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Taşınır İşlem Mevzuatı

Taşınır Hesap Planı

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği Eki Belge Cetvel ve Tablolar

Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma  Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Parasal sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ