STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Okullara Bedelsiz Devir

MEB'E BAĞLI OKULLARA BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLECEK TAŞINIRLAR

Üniversitemizde kullanım dışı kalan projektör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks, laboratuvar malzemeleri, masa, sandalye, koltuk vb. malzemeler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarına ve liselere bedelsiz olarak gönderilebilmektedir. Adı geçen malzemelerden istemde bulunan okullar zaman zaman Rektörlüğümüze yazılı olarak başvurmaktadırlar.

Bölümlerimizde kullanım dışı kalmış malzemelerin, aşağıda istem yazıları bulunan okullara, ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından devrinin yapılması mümkündür. Bu nedenle, kullanım dışı kalmış malzemeler hurdaya ayrılmadan önce bu sayfa kontrol edilerek, istemde bulunan okullara devir yapma imkanı aranmalıdır.

Bu amaçla kullanılacak olan kurumlar arası bedelsiz taşınır devir protokolü örneğine http://www.sgdb.metu.edu.tr/tasinir-islem-dokumanlari adresinden erişim sağlanabilir. Düzenlenmiş olan kurumlar arası bedelsiz devir protokolü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından paraflandıktan sonra Rektörlük makamınca imzalanacaktır. Ayrıca taşınır devrine ilişkin sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bağlı Taşınır İşlem Birimi (Tel: 3502) ile görüşülebilir.

 

YAPILACAK İŞLEMLER

1- Bedelsiz devredilecek malzemeler belirlenir.

2- Bu malzemelere istemde bulunmuş okul(lar) web sayfasından belirlenir.

3- Kurumlar arası bedelsiz taşınır devir protokolü hazırlanır.

4- İlgili okulun yönetimi ile iletişime geçilerek protokolün imzalatılması sağlanır.

5- Okul yönetimine imzalatılan protokol, kontrol amaçlı olarak paraflanmak üzere SGDB'ye iletilir.

6- Protokol ekine, okulun istem yazısının bir örneği eklenerek, protokol makamın onayına sunulur. Makamdan istem yazısı ve protokolün onayı alınır.

6- Taşınır.net 'den ilgili okula bedelsiz devir çıkış tifi düzenlenir. Hazırlanan devir evraklarının çıktısı alınır.

7- Devir evrakları okulun ilgili görevlilerine imzalatılır.

8- Malzemeler okula teslim edilir.

 

İSTEMDE BULUNAN OKULLAR

Ankara'dan İstemde Bulunan Okullar için tıklayınız

Ankara Dışından İstemde Bulunan Okullar için tıklayınız

 

İSTEMLERİ KARŞILANAN OKULLAR

İstemleri Karşılanan Okullar için tıklayınız