STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Misyonumuz

Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine mali hizmetlerin sunulmasında; güvenilirlik, mali karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını sağlayacak yöntem ilke ve standartları belirlemek.