STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 13.01.2020 TARİHLİ REKTÖRLÜK ONAYIYLA GÜNCELLENMİŞTİR.