STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


Birim Faaliyet Raporlarının Sunulması

22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile “Birim Faaliyet Raporları”nın Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulması gerekmektedir.

Harcama birim yöneticilerinin bilgilerine sunulur.